Trappist

‘Waarom zijn jullie bier gaan brouwen?’ Dat is een vraag die ons vaak gesteld is en nog regelmatig gesteld wordt. Eén van de kenmerken van een monastieke gemeenschap die leeft in een abdij is dat zij financieel en personeel onafhankelijk is. Dat betekent dat de gemeenschap zelf moet voorzien in haar inkomsten. Inkomsten die nodig zijn voor het levensonderhoud van de monniken. Maar ook voor het onderhoud van het gebouwenbestand en het domein waarop de abdij gelegen is. De activiteiten die een gemeenschap ontplooit om inkomsten te verwerven, moeten zoveel mogelijk passen bij haar levenswijze.

Ambacht

In de spirituele traditie van de Cisterciënzers neemt de handenarbeid een voorname plaats in. Want ook in werken kan God gevonden worden. Of zoals het staat op een gedenksteen in de buitenmuur van de vroegere boerderij: ‘Opdat God in alles worde verheerlijkt’ (naar 1Pe 4,11). Dit verwijst naar de regel van Sint-Benedictus (RB 57,9) die voor ons monnikenleven een belangrijke inspiratiebron is.
Al sinds de tijd van Benedictus, nu zo’n 1500 jaar geleden, worden dan ook de nodige ambachten binnen de muren van het klooster verricht. Sinds 2013 beoefenen we hier bij Abdij Maria Toevlucht het brouwambacht. In onze moderne brouwerij bouwen wij voort op een eeuwenoude traditie.

Proef het land

Wij leggen als trappisten bij onze intreding de gelofte van stabilitas af. We verbinden ons met de gemeenschap en de plek waar we wonen en werken. Bij de start van de brouwerij hebben we gekozen voor een bier dat ons eigen is, we noemen het zelfs een beetje weerbarstig. Je moet het de tijd geven om van te genieten.

Onze bieren zijn nauw verweven met onze omgeving. Om het bier z’n karakteristieke kruidigheid te geven gebruiken we plantaardige smaakmakers die van oorsprong in de omgeving van de abdij groeien en bloeien. Zo proef je letterlijk waar Zundert Trappist thuis is. In onze bieren is ook een heel klein beetje rookmout gebruikt. Het is een knipoog naar de turf die hier vroeger gewonnen werd. De Turfvaart stroomt nog altijd langs ons domein in de richting van Breda. Turf werd gebruikt voor het brouwen van bier, maar ook het drogen van de mout, die daardoor wat rokerig werd.

Echte monniken

{

Omdat zij juist dan echte monniken zijn, als zij van het werk van hun handen leven.

- regel van Benedictus

Adres

Rucphenseweg 38
4882 KC   Klein Zundert

Telefoon

0031 (0)76 597 42 51

© Trappistenbrouwerij de Kievit 2024

Webdesign door Visual4All